одесский национальный медицинский университет

 КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА

 

 Главная | История анатомии | Н.И.Пирогов | История кафедры | Кафедра сегодня | Заведующие | Преподаватели | Музей | Литература | Студенту | Ссылки | Viva anatomia |

 

Viva anatomia

 

Благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ"це недержавна неприбуткова благодійна організація.

Діяльність благодійного товариства здійснюється відповідно до Конституції  України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших  нормативно-правових  актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і поширюється на територію України.

 

Благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ" створюється з метою сприяння реалізації програм і заходів, направлених на розвиток українського суспільства в сферах освіти, науки, медицини, культури,  мистецтва, спорту, здоров’я та туризму.

Предметом діяльності благодійного товариства є сприяння та надання допомоги у сферах освіти, науки, медицини, культури,  мистецтва, спорту, здоров’я та туризму.

 

Для здійснення своєї мети благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ" виконує наступні завдання: пошук, підбір і розвиток талановитої молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей; надання допомоги талановитій творчій молоді; сприяння розвитку науки та освіти; сприяння укріплення дружби між народами; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості; сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; сприяння реалізації програм і заходів, направлених на залучення дітей і молоді до здорового способу життя, розвиток творчих, наукових і спортивних талантів у дітей та молоді; розвиток культури благодійності в суспільстві.

 

Для досягнення своїх цілей благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ" здійснює наступні види діяльності:

- безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

- безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

- публічний збір благодійних пожертв;

- управління благодійними ендавментами;

- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

- сприяє правовому і соціальному захисту громадян і організацій, що підтримують цілі діяльності Товариства, сприяє підтримці сім'ї, дитинства і материнства;

- бере участь в розробці і сприяє реалізації програм в області освіти, культури, духовного розвитку, спорту, здоров’я, туризму;

- бере участь в підготовці і сприяє реалізації освітніх програм виховання підростаючого покоління у дусі культурного розвитку, пошани материнства,

любові до Батьківщини;

- сприяє відродженню національної культури, науки, історичних традицій народів України;

- заохочення програм та заходів біологічної, медичної та екологічної безпеки;

- надає всемірну допомогу в консолідації суспільства, формуванні взаємних інтересів, сприяє досягненню цивільного світу і згоди;

- в цілях відродження духовних традицій суспільства взаємодіє із зацікавленими суспільними об'єднаннями і релігійними організаціями;

- сприяння реалізації програм будівництва та реставрації церков, пам’яток архітектури й культури, освітніх закладів;

- сприяння в Товариства та проведенні благодійних акцій;

- залучає спонсорські засоби зацікавлених фізичних і юридичних осіб для фінансування своєї діяльності, пов'язаної з реалізацією цілей;

- сприяє здійсненню зв'язків з іншими організаціями, у тому числі міжнародних зв'язків, для досягнення статутних цілей Товариства;

- організовує і проводить культурно-масові, спортивні заходи;

- створює господарські товариства, суспільства і інші господарські Товариства, а також набуває майна, призначеного для ведення підприємницької діяльності;

- здійснює видавничу діяльність і в її рамках видання і поширення інформаційних, методичних  матеріалів, а також буклетів, брошур з тематики Товариства;

- створює відділення в Україні, відкриває філії і представництва на території України і іноземних держав;

- здійснює добродійну діяльність;

- отримує та надає гуманітарну допомогу;

- та іншими видами не забороненими чинним законодавством України.

 

Благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ" здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

- надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності Товариства;

- надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам;

- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва.

 

Благодійне товариство "ВІВА АНАТОМІЯ" встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв'язки з іноземними юридичними та фізичними особами.